Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal - FireRosa.ro

Informare privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

"Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor" înseamnă Legea nr. 677 din 21/11/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată si completată, Regulamentul (EU) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("RGPD"), orice lege care implementeaza RGPD sau reglementează protecția datelor cu caracter personal în România, precum și orice decizii, ordine, regulamente sau reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere sau alte autoritati competente de reglementare si care sunt menite sa protejeze drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, in particular, dreptul acestora la intimitate cu privire la prelucrarea datelor, aplicabile în România;

In cadrul activitatilor sale auxiliare referitoare la magazinul on line SC Pin Trade SRL avand sediul in Bucuresti, , sect 3 , Str Poet Panait Cerna nr 8, Bl M58, Sc A, Ap 20 fiind inregistrata la Oficiul Comertului sub J40/9171/2000 , atribut fiscal RO13428654, inregistrata in evidenta Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal, proceseaza datele personale care va privesc.

Ce informatii colectam despre dumneavoastra:

  • Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, adresa de livrare, codul numeric personal (CNP), numarul de telefon sau alte date din cartea de identitate dupa caz.
  • Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dumneavoastra si daca este cazul, prin intermediul call center-ului sau a altei corespondente sau comunicari.

De unde putem obtine datele dumneavoastra:

SC Pin Trade SRL, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, poate colecta date despre dumneavoastra direct :

  • prin comanda dvs on line.
  • prin completari prin telefon sau email

De ce procesam datele dumneavoastra cu caracter personal:

SC Pin Trade SRL poate procesa datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

  • imbunatatirea serviciilor si experientei pe care vi le oferim
  • a raspunde solicitarilor autoritatilor publice sau pentru a indeplini cerintele legale
  • prevenirea sau investigarea fraudelor sau in scopul procedurilor privind infractiunile penale
  • administrarea interna a SC Pin Trade SRL
  • informari ocazionale despre campanii promo, newsletter., produse noi etc
  • respectarea unei obligații legale in sarcina SC Pin Trade SRL (de exemplu, legislatia privind cunoasterea clientelei si prevenirea spalarii banilor sau legislația fiscală)

Cui ii putem transfera datele:

SC Pin Trade SRL poate transfera datele referitoare la dumneavoastra Autoritățatilor publice, pentru a răspunde cerințelor legale

Cat timp va putem pastra datele:

SC Pin Trade SRL va pastra datele dumneavoastra personale pe toata perioada derularii comenzilor si se vor stoca pentru informarile ocaziomale amintite.

Drepturile dumneavoastra:

Puteti solicita accesul la datele dumneavoastra personale detinute de SC Pin Trade SRL si de asemenea, rectificarea acestor date, daca considerati ca sunt inexacte. Puteti, de asemenea, sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale, sau sa solicitati stergerea acestor date, precum si sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra sau sa beneficiati de dreptul de portabilitate a acestora.

SC Pin Trade SRL poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a va confirma identitatea inainte de a va permite accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra mentionate anterior.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Puteți formula cererile de mai sus în legătură cu drepturile dvs., contactând SC Pin Trade SRL . Detaliile de contact sunt furnizate în secțiunea „Contact privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal” de mai jos.

Contact privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați:
S.C. Pin Trade S.R.L.
Adresa punct de lucru : Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir nr 21, Bl 4, Sc B, Ap 34 inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/9171/2000, cu cod unic de inregistrare 13428654, atribut fiscal RO.

Link-uri utile